Language: English Gaeilge
Accommodation availability
Home > Nuacht > Coláiste Charn Tóchair 2016 - Fhoirm eolais agus an fhoirm iarratais
Accommodation availability

Coláiste Charn Tóchair 2016 - Fhoirm eolais agus an fhoirm iarratais

Faigh iniata an bhileog eolais agus foirm chláraithe chuig Coláiste Charn Tóchair 2016. 
Bígí ar an eolas go mbeidh  an 1ú seachtain 4/07/2016 – 8/07/2016 i nGaeilge amháin agus mar sin fóirsteanach do pháistí ag freastal ar an Ghaeloideachais amháin agus beidh an 2ú seachtain 11/7/2016– 15/07/2016 go dátheangach agus fóirsteanach do gach páiste.  Mar gheall ar fás agus forbairt  an choláiste bliain i ndiaidh bliana, tá líon spás teoranta againn i 2016. Cuir d’áit in airithe roimh Dé hAoine 3/6/16. 

Más mian leat tuilleadh eolais faoin chúrsa, Ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh liom ar an uimhir thíos. 

Coláiste Charn Tóchair – ag tabhairt eispéireas cultúrtha iomlán do do pháiste. 

**BÍGÍ MEABHRACH NACH BHFUIL AON ÁIT AR AN CHÚRSA DEIMHNITHE GO DTÍ GO MBEIDH AN T-AIRGEAD ÍOCTHA INA hIOMLÁN AGUS AN FOIRM CLÁRÚCHÁIN INIATA LEIS.

http://www.ancarn.org/ga/tionscadail-poibli/feile-charn-tochair/coliste-charn-tchair-2016

Ticéid  //  Tickets
'An Carn' uses cookies to deliver superior functionality and to enhance your experience of our website. Read about how we use cookies and how you can control them here. Continued use of this site indicates that you accept this policy.