Language: English Gaeilge
Accommodation availability
Home > Nuacht > Feis Charn Tóchair 2014
Accommodation availability

Feis Charn Tóchair 2014

Feis Charn Tóchair 2014 –  Ceiliúradh chultúr agus athbheochan na Gaeilge.

Beidh Feis Charn Tóchair ar siúl Dé Sathairn 7 Meitheamh 2014.

Ba iad aidhmeanna Fheis Charn Tóchair athbheochan na Gaeilge agus an chultúir i gContae Dhoire a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Beidh rannóga éagsúla san Fheis a bheidh oiriúnach do réimse leathan aoisghrúpaí, idir fhoghlaimeoirí na teanga agus chainteoirí líofa.  Fáilte roimh dhaoine fásta páirt a ghlacadh sna comórtais chomh maith.

 

Seo thíos comórtais na Feise:

·         Comórtas Scoláireachta: Bronnfar páirt scoláireachtaí ar luach £150 ar bheirt dhalta ar a laghad, i ngach aon aoisghrúpa ó Bhliain 8 go Bliain 13, le freastal a dhéanamh ar cheann de choláistí samhraidh na Gaeltachta. 

·         Comhrá: Tugann an comórtas seo deis iontach do thuismitheoirí a bhfuil páistí de gach aois acu blaiseadh a fháil ar an dóigh ar féidir leis an Ghaeloideachas fíor-dhátheangachas a sholáthar. Molaimid go láidir do thuismitheoirí a bpáistí a chur isteach sa chomórtas seo. Tá sé oiriúnach do dhaltaí naíscoile agus bunscoileanna.

·         Comórtas Fáinne Tá an comórtas seo oscailte do dhaltaí meánscoile agus dhaoine fásta.  Tá liosta iomlán de na ceisteanna agus sampla struchtúir den chomórtas ar fáil i mbróisiúr na Feise. 

·         Comórtas aithriseoireacht filíochta: Tá rannóga ann oiriúnach do réimse aoisghrúpaí éagsúla, idir fhoghlaimeoirí na teanga agus chainteoirí líofa. Is iad na rannóga ná: naíscoil, Gaelscoil, bunscoil Bhéarla & meánscoil. Tá réimse dánta ar fáil do gach aoisghrúpa.

·         Comórtas Scríbhneoireachta - Gearrscéal: Oiriúnach do dhaltaí bunscoile agus meánscoile. Iarrtar ar scoláirí gearrscéal 500 focal (nó níos lú) a scríobh. Níl aon táille i mbliana don chomórtas seo

·         Filíocht: Oiriúnach do dhaltaí bunscoile i Rang 5 – Rang 7 agus daltaí meánscoile. T Níl aon táille i mbliana don chomórtas seo

·         Comórtas Ealaíne: Tá an comórtas seo oiriúnach do chách.

·         Ceol Traidisiúnta: Tá an comórtas seo oiriúnach do chách. Is iad na rannóga éagsúla: Feadóg stáin, feadóg mhór, fidil, bainseó / maindilín, bosca ceoil,consairtín, cláirseach, giotár, bodhrán, cláirseach, grúpa ceoil  agus amhránaíocht thraidisiúnta. 

·         Comórtas Cór Scoile –Is féidir tionlacan a sheinm leis an chór nó gan a sheinm. Beidh gach scoil freagrach as a dtionlacan féin á sholáthar (má tá sé de dhíth orthu). Ní mór ar gach cór dhá amhrán Gaeilge dá rogha féin a chanadh; fonn gasta agus fonn mall. Beidh trí leibhéal ann i mbliana do rannóg Cór Scoile- Bunscoil EC1 Bunscoil EC2 agus leibhéal na Meánscoile

·         Costas iontrála: £10 an cór do 2014.

 

Spriocdháta na n-iontrálacha :

Seol na foirmeacha iarratais agus táillí d’achan chomórtas chuig Leonne ag An Carn roimh Dé hAoine 16ú Bealtaine

– ní mór na hiontrálacha uile a bheith faighte faoin dáta seo toisc go nglacann sé am an clár ama do lá na Feise a dhearadh.

 Cuirfear na scoileanna ar an eolas faoi amanna uile na gcomórtas.

Is é £2 an comórtas an costas iontrála (seachas an comórtas scríbhneoireachta agus comórtas cór scoile).

Tá bileog na Feise ar fáil ó An Carn. Más mian leat tuilleadh eolais a fháil, amharc ar líne ag www.ancarn.org nó thig leat teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Forbartha Gaeilge Leonne Ní Loinsigh 028 7954 9978 nó leonne@ancarn.org.

 

  

'An Carn' uses cookies to deliver superior functionality and to enhance your experience of our website. Read about how we use cookies and how you can control them here. Continued use of this site indicates that you accept this policy.