Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > An Ghaeilge > Feis Charn Tóchair
Infhaighteacht lóistín

Feis Charn Tóchair

Ag an t-am seo den bhliain, bíonn muid ag ullmhú d'Fheis Charn Tóchair de ghnáth. Bíonn an Fheis mar bhuaicphointe ár bhfeilire ag comóradh ár dteanga agus aischur na Gaeilge i gCo. Dhoire.
Ach ar ndóigh, ní bheidh an Fheis ar siúl i mbliana mar gheall ar na srianta i bhfeidhm le moill a chur le Víreas Corónach.

Bíonn sí mar aidhm na Feise ná an Ghaeilge a cheiliúradh tríd aithrisfilíochta, ceol, amhránaíocht, scríbhneoireacht agus ealaín. Is lá iontach speisialta é Feis Charn Tóchair, ina mbíonn na céadta páistí agus daoine óga as na Naíacoileanna, Gaelscoileanna agus meánscoileanna sa mhór cheantar ag glacadh páirt sna comórtais agus bíonn deis ag tuismitheoirí á bpáistí a fheiceáil agus a chloisteáil Gaeilge a labhairt.

Cailleadh mór nach mbeidh an t-imeacht seo ar siúl i mbliana, áfach ar mhaithe leis an Fheis a cheiliúradh agus dearfacht a chur chun cinn, ba mhaith linn deis a thabhairt do pháistí agus do dhaoine óga, pictiúir nó físeáin d'iontráil s'acu a sheoladh chugainn sa dóigh is gur féidir linn á bpóstáil anseo. Seol chuig 07918146063 trí Whats App nó r-phost chuig leonne.niloinsigh@ancarn.org le ainm agus rang an iontrálaí.

Na Catagóirí-
Aithrisfilíochta Naíscoil go Meánscoil
Ceol- rogha uirlise - aonar nó grúpa ceoil
Amhránaíocht - Naíscoil go Meánscoil
Scríbhneoireacht - Filíocht nó Gearrscéal (níos lú ná 500 focal)
Ealaín- Naíscoil (rogha oscailte)
Rang 1 go Rang 7 (samhradh)
Bliain 8 go Bliain 14 (an áit is fearr liom

Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.