Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Fúinn > Cúlra CFCT
Infhaighteacht lóistín

Cúlra CFCT

Bunaíodh Coiste Forbartha Charn Tóchair i 1992 le athghiniúint cheantar Shleacht Néill/Carn Tóchair, taobh amuigh de Machaire Rátha, Contae Dhoire, a chur chun cinn.

Cuireann Coiste Forbartha Charn Tóchair tionscadail timpeallachta, eacnamaíocha, shóisialta agus chultúrtha chun cinn i gceantar Charn Tóchair i Machaire Rátha, Contae Dhoire.

Tá athbheochán na Gaeilge sa cheantar lárnach d'éiteas an Choiste Forbartha agus tá achan tionscadal curtha chun cinn go dátheangach againn. Tá pobal óg, beo, fuinniúil Gaeilgeóirí a bhfuil fís gheal acu chun Gaeltacht nua-aimseartha don 21ú Céad a dhéanamh de cheantar Charn Tóchair.

Cuireann obair an Choiste Forbartha leis an sár-obair atá idir lámha ag an Cumann Lúthchleas Gael áitiúla, CLG Roibeard Éimid, Sleacht Néill, agus tugann an dá eagraíocht moil tabhachtacha ar fáil don phobal áitiúla.

Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.