Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Tionscadail Poiblí > Féile Charn Tóchair > Coláiste Charn Tóchair 2016
Infhaighteacht lóistín

Coláiste Charn Tóchair 2016

Coláiste Charn Tóchair
Cúrsa A (Gaeilge amháin): 4 Iúil – 8 Iúil
Fóirsteanach do pháistí ar Ghaelscoileanna R1 - R7.
Cúrsa B (Dátheangach) : 11-15 Iúil
Do gach páiste  P1 - P7 idir ghlantosaitheoirí agus Ghaeilgeoirí líofa.

Coláiste Charn Tóchair – ag tabhairt eispéireas cultúrtha iomlán do do pháiste.
 
**BÍGÍ MEABHRACH NACH BHFUIL AON ÁIT AR AN CHÚRSA DEIMHNITHE GO DTÍ GO MBEIDH AN T-AIRGEAD ÍOCTHA INA hIOMLÁN AGUS AN FOIRM CLÁRÚCHÁIN INIATA LEIS.

Féach an nasc thíos leis an fhoirm eolais agus an fhoirm iarratais a íoslódáil.
 

  • Colaiste Charn Tochair
  • Colaiste Charn Tóchair
  • Colaiste Charn Tóchair

Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.