Teanga: English Gaeilge
Infhaighteacht lóistín
Home > Tionscadail Poiblí > Tá maoiniú in áit don Tionscadal Sláinte & Folláine ag Droim nDamh.
Infhaighteacht lóistín

Tá maoiniú in áit don Tionscadal Sláinte & Folláine ag Droim nDamh.

Beidh an Tionscadal Sláinte & Folláine ag Droim nDamh ag tabhairt faoi chlár chun daoine a spreagadh sult a bhaint as an timpeallacht faoin aer agus seo ag déanamh maitheasa dá tsláinte ag an am céanna.  Is í an rannpháirtíocht croí lár gach rud a dhéanann grúpa Dhroim nDamh agus níl difir ar bith ann leis an chlár seo.
 
Clúdóidh an clár réimse leathan ábhar agus folláine coirp, folláine intinne, scileanna forbartha agus dóigheanna sláintiúla le do shaol a chaitheamh ina measc.  Beidh an clár a sholáthar ag Tearmann Dúlra Dhroim nDamh agus ní amháin go mbeidh an clár ag spreagadh an phobail níos mó ama a chaitheamh taobh amuigh ach fosta le tuiscint níos fearr a fháil ar mhaitheas na timpeallachta thart orainn.
 
Is deis ar leith atá á ófráil ag Tearmann Dúlra Dhroim nDamh agus spás 210 acra de choill ársa, de thalamh portaigh, de fheirm thraidisiúnta agus de shiúlóidí (7Km) atá go léir faoi úinéireacht an phobail.

 Beidh réimse leathan imeachtaí ag baint leis an chlár a mbeidh ag díriú ar na rudaí seo a leanas: Tolg go 5k, 5K go 10K, Dianchampa fiáin luachmhaidine, Solúbthacht agus gluaiseacht agus 10 seachtaine Dúshlán sláinte don phobal ag tabhairt faoi fholláine coirp, stíl shláintiúil mhaireachtála agus folláine mothúchán. Beidh tionscnamh Green Gym a sholáthair agus laethanta caomhnaithe (Barrscoitheadh agus tógáil ballaí cloiche ina measc), ceardlanna intreoracha ar an gharraíodóireacht, leigheasanna luibhe agus cócaireacht lasmuigh san áireamh a mbeidh ag forbairt scileanna agus ag spreagadh stíl shláintiúil mhaireachtála do na rannpháirtithe. Beidh an tionscadal seo ag ofráil níos mó tacaíochta ar fholláine mothúchán agus folláine agus Ióga lasmuigh ar fáil chomh maith leis an chlár SEED (Self Esteem and Emotional Discovery) a bheas ag díriú ar fholláine intinne na rannpháirtithe.
 
Tá maoiniú in áit ón Big Lottery - Awards for All grant.
 
Féach suíomh Dhroim nDamh don liosta iomlan imeachtaí agus cúrsaí ag teacht aníos – www.drumnaph.org
 

Ticéid  //  Tickets
Baineann 'An Carn' úsáid as fianáin chun feidhmiúlacht uachtarach agus eispéireas feabhsaithe d'ár suímh a thabhairt duit. Léigh fán dóigh a úsáidtear fianáin agus an dóigh is féidir leat a bheith i gceannas orthu anseo. Glacann tú leis an polasaí seo le hathúsáid an tsuímh seo.